स्वयम्भूनाथस्थित महामञ्जुश्री र दीपङ्कर बुद्ध बारे जानकारीः लोचवा पुण्यप्रसाद पराजुलीबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *