सद्भावना राजदूत, टुरिष्ट गाइडलाई तल्लो दर्जाको व्यवहार गरिन्छः बद्री नेपाल, टुर्गान अध्यक्ष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *